VASTUULLISUUS

Vastuullisuus on yksi emokonsernimme (Indutrade) strategisista kulmakivistä. Se on myös yksi Oy Maanterä Ab:n arvoista. Edistämme vastuullista toimintaa monella tavalla arkisissa toiminnoissa niin lyhyellä kuin pitkällä aikajänteellä. Kokosimme tälle sivulle muutamia niistä jakaaksemme tietoa eteenpäin ja haastaen samalla niin itseämme kuin muita yrityksiä ponnistelemaan tärkeän asian eteen.

Indutrade/vastuullisuus

Vastuullisuusraportti 2020

PITKÄJÄNTEISYYS JA EETTISET LIIKETOIMINTAPERIAATTEET

Indutrade on kansainvälinen teknologia- ja teollisuuskonserni, johon kuuluu yli 200 yritystä eri puolilla maailmaa. Yritysfilosofiamme pohjautuu yrittäjyyteen ja hajautettuun johtamiseen. Se on ollut menestyksemme avain jo alusta, eli vuodesta 1978, alkaen. Tutustu alta konsernin ja myös Maanterä Oy:n eettisiin liiketoimintaohjeisiin sekä emoyhtiön vuosittain julkaistavaan esitteeseen.

Eettisen liiketoimintatavan periaatteemme

Indutrade -esite

TYÖTURVALLISUUS JA TYÖSUOJELU

Työturvallisuuden ja työsuojelun ylläpitoon on määritetty vastuuhenkilöt. Aihepiiriä käydään säännöllisesti läpi. Henkilökunta saa käyttöönsä tarvittavat suojavarusteet ja esimerkiksi korona-aikana tuotteet korkean hygieniatason ylläpitämiseksi.

Kannustamme ilmoittamaan mahdollisista epäkohdista. Jokaisen tulee tuntea työhönsä liittyvät mahdolliset riskikohdat, jotta vahinkoja voidaan ehkäistä. Käytössämme on kulttuuri- ja liikuntasetelit. Suoritamme säännöllisesti työhyvinvointikyselyitä ja kehitysryhmämme seuraa toimenpiteiden toteutumista.

TOIMITTAJAT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

Yhteistyösuhteemme tavarantoimittajiemme kanssa ovat pitkäaikaisia ja takaavat näin myös korkean laatutason.

Arvojamme ovat vastuullisuus, sitoutuneisuus, yhteistyö & kunnioitus, ammattimaisuus sekä kannattavuus.

Tavoitteemme on olla menestyksen tekijä Suomen metalliteollisuudessa. Pyrimme tähän päämäärään löytämällä yhteistyössä laajan verkoston kanssa asiakkaillemme yhä parempia ja elinkaareltaan kestävämpiä ratkaisuja.

Tutustu päätoimittajiimme ja heiltä hankkimiimme tuotteisiin

YHTEISTYÖ JA DIGITAALISUUS

Yksi strategiamme kulmakivistä on löytää kestävämpiä ratkaisuja asiakkaillemme, tehden niin sisäistä kuin ulkoista saumatonta yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Pyrimme löytämään myös kustannustehokkaita ja nykyaikaisia menetelmiä yhteistyön lisäämiseksi ilman ympäristön kuormitusta. Tästä esimerkkinä käyvät nykyaikainen verkkokauppa sekä etäkokoukset, joita voidaan tehdä esimerkiksi projektin edistämiseksi tai yhteistyön kehittämiseksi.

VASTUULLISUUS OSANA YHTEISÖÄ

Pyrimme avoimeen ja jatkuvaan vuoropuheluun niin työpaikalla kuin asiakas- ja toimittajasuhteissa. Noudatamme voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä kunnioitamme tasa-arvoa ja perusoikeuksia. Kaikilla on vapaus ilmaista vapaasti mielipiteensä ja käytössämme on myös anonyymi väylä (Whistleblowing policy) mahdollisten epäkohtien ilmoittamiseen.

Pyrimme aktiivisesti vähentämään jäte- ja ympäristökuormitusta. Konkreettisena esimerkkinä on muuttomme omasta suuresta kiinteistöstä jaettujen palveluiden ja joustavan tilankäytön ympäristöön.

HISTORIAMME VUODESTA 1941

Oy Maanterä Ab on perustettu vuonna 1941. Yritys toimi aluksi perheyrityksenä, tuoden maahan työkaluja ja erikoisteräksiä. Vuonna 1988 osa henkilökunnasta osti Maanterän koko osakekannan. Maanterästä kehittyi vuosien saatossa tunnettu ja vahva konetyökaluja maahantuova ja markkinoiva yritys Suomessa.

Maanterä on toiminut ajan saatossa Helsingissä Fabianinkadulla, Lönnrotinkadulla, Aamuruskontiellä sekä Vantaalla Keinumäenkujalla. Moni tuote-edustus on kestänyt aikaa ja hyvä yhteistyö on jatkunut läpi vuosikymmenten.

Ruotsalainen teollisuuden toimija Indutrade osti Maanterän vuonna 1997. Seuraavana vuonna erikoistyökaluja maahantuova yritys Novatool Oy liitettiin Maanterään. Nykyisen muotonsa Oy Maanterä Ab saavutti vuoden 2008 alussa, jolloin Oy Tecalemit Ab:n teollisuustarvikeosasto liitettiin siihen.

Nykyään Oy Maanterä Ab maahantuo ja myy metalliteollisuudessa käytettäviä työkaluja, hiomatarvikkeita ja tuotantokoneita. Yrityksessä työskentelee 19 ammattilaista ja palvelumme kattaa koko maan. Tavoitteenamme on tarjota alan toimijoille osaava ja monipuolinen kokonaispalvelu laadukkailla tuotteilla. Kokonaispalvelu ja laatu tehostavat osaltaan ajankäyttöä sekä elinkaarikustannuksia.